Varaa Aika
Varaa Aika

Miljardisäästöt liikkeelle heti - kaihijonoista eroon 2016 aikana

Sote-ratkaisu syntyi kivuliaasti hallintomallin osalta. Tyylin taivastelun sijaan kannattaa tarttua tekemiseen samoin tein. Tekeminen on parasta lääkettä myös yhteiskunnallisessa haavojenparantelussa.

Silmäasema on Suomen suurin silmänterveyden yksityinen toimija. Julkisen ja yksityisen puolen tekijöiden on muutettava asenteitaan. Aloitamme omasta asenteestamme.

Kaihijonojen purusta voi johtaa merkittävän palveluinnovaation

Kaihi on kiusallinen vaiva. Kaihijonot voidaan poistaa kokonaan vuoden 2016 loppuun mennessä siten, että kaihin leikkaushoidot voidaan toteuttaa sekä yksityisellä että julkisella puolella nopeammin ja kaikille halvemmalla. On mahdollista järjestää asiat niin, että kaihileikkaukseen pääsisi kahdessa kuukaudessa.

Suomessa on tälläkin hetkellä lähes 10.000 ihmistä odottamassa kaihileikkausta tilanteessa, jossa arjessa pärjääminen on vaikeaa tai todella vaikeaa. Suuret ikäluokat tulevat ”kaihi-ikään” 1-5 vuoden sisällä, ja jonot pahimmillaan kaksinkertaistuvat. Haluamme käynnistää palveluinnovaatiotyön julkisen puolen terveydenhuollon ammattilaisten ja sote-päättäjien kanssa. Innovaatiomalli voi syntyä näin:

  1. Leikataan kaikki Suomessa kaihijonoissa olevat potilaat vuoden 2016 loppuun mennessä.
  2. Aloitetaan innovaatiokehitys yhteistyöllä niin, että riippumaton asiantuntija selvittää kaihileikkauksen tuotanto- ja kustannusrakenteet julkisella ja yksityisellä puolella.
  3. Tutkitaan toimintatavat, kokeillaan ja mitataan ja tehdään päätökset syntyvän palveluinnovaation käyttöönotosta ja kopioinnista muille aloille.
  4. Julkinen ja yksityinen puoli tehostavat tekemistään niin, että selviämme tulevien vuosien kasvavasta kaihileikkausten tarpeesta ilman jonoja ja nykyistä alhaisemmin kustannuksin. Synnytetään koko toimialalle yhteinen laatu- ja tuottavuusmittaristo.

Kaihijonossa nolla potilasta vuoden 2016 lopussa? Se ei ole mahdotonta.

Kaihileikkaus on päiväkirurginen toimenpide, joka vaatii yleensä vain yhden jälkikontrollikäynnin. Koko hoitoketjun kuvaaminen, mittauspisteiden hakeminen, kustannusten laskeminen ja tekemisen tehostamisen on yksinkertaisempaa kuin monessa muun sairauden tai vamman hoidossa.

Etuja voi mitata ainakin kahdesta suunnasta: kaihin kokonaishoidon ketteryys eli pienin mahdollinen haitta kaihipotilaalle ja syntyvät säästöt.

Soten aluejako- ja hallintomalliratkaisujen jälkeen on vuorossa käytännön asioiden muuttaminen niin, että tuottavuus saadaan kasvamaan ja säästöjä syntymään.

Ryhdytään töihin.

Työ voidaan käynnistää siten, että vastuualueen ministeriö kutsuu heti kokoon ryhmän julkisen ja yksityisen puolen toimijoita ja nimeää palveluinnovaatiomallille riippumattoman suunnittelijan. Mallinnetaan suunnitelma tammi-helmikuun 2016 aikana ja toteutetaan operaation ensimmäinen vaihe elokuun 2016 loppuun menneessä. Alussa tarvitsemme mukaan vain yhden sairaanhoitopiirin eli julkisen puolen toimijan ja lisäksemme yhden tai kaksi yksityisen puolen toimijaa, joiden kanssa uutta, syntyvää mallia testaten. Sen jälkeen uusi palveluinnovaatio voidaan toteuttaa kaikkialla kopioimalla.


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pasi Kohmo, pasi.kohmo@silmaasema.fi
Markkinointi- ja viestintäjohtaja Kati Räihä, kati.raiha@silmaasema.fi, p. 050 4166764
 

Silmäasema-ketju tarjoaa asiakkailleen kaikki silmäterveyteen ja näkemiseen liittyvät tuotteet ja palvelut ainutlaatuisella tavalla. Silmäasema-ketju toimii optisessa vähittäiskaupassa yhteensä yli 120 omalla ja yrittäjävetoisella myymälällä sekä tarjoaa silmäterveydenhuollon palveluja 12 Silmäsairaalassa. 

Yli 1 000 eri ammattilaista tarjoaa optiset tuotteet, optikkopalvelut, silmätautien erikoislääkäripalvelut, silmäkirurgiset palvelut ja silmälaboratoriopalvelut saman katon alla. Silmälääkäri- ja optikkopalvelut löytyvät kaikista ketjun liikkeistä. Vuosittain Silmäasemalla tehdään yli 130 000 optikon näöntarkastusta ja toiset 135 000 silmälääkärin vastaanottoa ja 13 000 kaihi-ja taittovirheleikkausta. Koko Silmäasema-ketjun vuoden 2014 liikevaihto ylsi yli 100 miljoonan euron.