Varaa Aika
Varaa Aika

Silmäasema on Suomen luotetuin optikkoliike!

Kiitos luottamuksestanne! Silmäasema on valittu Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi.

Kuluttajien valinta:

Silmäasema on Suomen luotetuin optikkoliike

 

Silmäasema on valittu Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) Luotetuin Merkki -tutkimuksessa Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi. Omassa kategoriassaan se sai 31 % maininnoista. Erityisen korkeaa luottamus Silmäasemaa kohtaan oli alle 50-vuotiailla vastaajilla, joista 34 % nimesi sen eniten luottamakseen optikkoliikkeeksi.

 

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin, onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille. Silmäasema sai kategoriansa korkeimmat arviot valitsijoiltaan eettisestä vastuullisuudestaan (3.97).

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

Vuosittainen tutkimus toteutettiin Suomessa nyt kahdeksannentoista kerran. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 082. Otos poimittiin Valittujen Palojen asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

 

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 45 eri tuoteryhmässä.

 

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela,
(09) 503 4655, tiina.suomela@valitutpalat.fi