Varaa Aika
Varaa Aika

Silmäasema tarjoaa maksuttomat silmälasit ekaluokkalaisille

Suomalainen Silmäasema haluaa tukea koulunsa aloittavia opintiellä ja tarjoaa ekaluokkalaisille ilmaiset silmälasit. Ongelmat näkemisessä vaikeuttavat oppimista ja lasten näköongelmat saatetaan virheellisesti tulkita ylivilkkaudeksi tai keskittymisongelmiksi. Ilmaiset silmälasit voi noutaa Silmäaseman myymälöistä milloin tahansa ensimmäisen kouluvuoden aikana, mikäli ongelmia lapsen näössä ilmenee.

Noin 60 000 ekaluokkalaista ympäri Suomen aloittaa peruskoulun tällä ja ensi viikolla. Silmäasema haluaa osaltaan tukea lasten oppimista ja antaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet onnistuneeseen koulunalkuun. Silmäasema tarjoaa ekaluokkalaisille jo kolmatta kertaa ilmaiset silmälasit silmälääkärin reseptiä vastaan.

Hyvä näkö on ensiarvoisen tärkeä asia koulutyössä. Koululaisen tulee pystyä näkemään hyvin luokan eteen ja seuraamaan opetusta. Ensimmäisen kouluvuoden kokemuksilla voi olla ratkaiseva merkitys myöhemmän koulumenestyksen kannalta, kertoo Silmäaseman toimitusjohtaja Pasi Kohmo.

Lasten näköongelmat jäävät helposti huomiotta

Lasten näköongelmia on usein vaikea huomata, koska lapset eivät itse osaa kiinnittää huomiota häiriöihin näössään. Huonosti näkevän lapsen oirehtiminen tulkitaan usein virheellisesti ylivilkkaudeksi tai yleisiksi keskittymisvaikeuksiksi.

Tavallisimpia lasten näkö-ongelmia ovat vaikeus nähdä kauas tai lähelle sekä karsastus, joita kaikkia voidaan hoitaa oikeanlaisilla silmälaseilla. Ongelmat näössä saattavat ilmetä päänsärkynä, vaikeuksina ja hitautena lukemisessa sekä keskittymisvaikeuksina.

Silmäaseman lasten näkemiseen erikoistunut silmälääkäri Aurora Heickell neuvookin vanhempia tarkkailemaan lasten koulutöiden tekoa: Lapsi saattaa olla haluton tai hidas lukemaan, jos hänellä on näköhaasteita. Näköongelmien kanssa kamppailu voi olla lapselle haastavaa, jolloin keskittyminen tarkkuutta vaativiin asioihin ei kiinnosta, muistuttaa Heickell.

Tänä päivänä pienetkin lapset viettävät paljon aikaa erilaisten päätelaitteiden äärellä, mikä rasittaa silmiä eri tavoin. Runsas ruudun katsominen voi muuttaa lapsen silmää näön kehittyessä ja aiheuttaa kuivasilmäisyyttä sekä päänsärkyjä. Vanhempien olisikin syytä rajoittaa lasten ruutuaikaa.

Alakouluikäiselle riittää mainiosti 1−2 tuntia päivässä ruudun äärellä. 3−6-vuotiaan ruutuaika olisi hyvä rajata puolesta tunnista tuntiin ja sitä nuorempien suositellaan välttävän ruudun katselua kokonaan, Heickell muistuttaa.

Heickell antaa viisi vinkkiä, jotka auttavat vanhempia pitämään huolta lapsen näöstä:

Vie lapsi näöntutkimukseen. Lasten näkö seulotaan neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Jos lapsen näkö mietityttää, hänet voi viedä myös optikolle näöntarkastukseen.
Tarkkaile koulutöiden tekemistä. Onko lapsesi vaikea keskittyä tai saako hän päänsärkyä lukiessaan? Nämä voivat olla merkkejä huonosta lähinäöstä tai karsastuksesta. Molempia voidaan korjata oikeanlaisilla silmälaseilla
Laita ruutuajalle selkeät rajat. Runsas ruudun katsominen voi muuttaa lapsen silmää näön kehittyessä ja aiheuttaa kuivasilmäisyyttä sekä päänsärkyä.

Huolehdi vähintään näkemisen tauottamisesta. Kun katsomme kauas, silmälihakset ovat rentona ja lepäävät, ja kun katsomme lähelle, ne ovat jännittyneinä. Vartin välein katse olisi hyvä kääntää kaukaisuuteen ja katsella vaikka ikkunasta ulos.
Kasvata lapsen uskallusta käyttää silmälaseja. Aikuinen voi omalla käytöksellään vaikuttaa siihen, miten lapsi suhtautuu silmälasien käyttöön. Ota lapsi mukaan valitsemaan silmälaseja, puhu lasien käytöstä aina positiiviseen sävyyn ja totuta lasta lasien käyttöön koulussa ja harrastuksissa.

Ekaluokkalainen on tervetullut Silmäasemalle optikon tekemään maksuttomaan näöntutkimukseen. Jos optikko toteaa silmälaseille tarvetta, hän lähettää alle 8-vuotiaan lapsen silmälääkärille. Alle 8-vuotiaan silmälasit määrää aina silmälääkäri. Asioimaan voi tulla myös muualta saadun silmälasireseptin kanssa.

 

Silmäasema on kotimainen silmäterveyden palveluja tarjoava ketju, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut yhdessä: optiset tuotteet, optikkopalvelut, silmätautien erikoislääkäripalvelut, silmäkirurgiset palvelut ja silmälaboratoriopalvelut. Silmäasema-ketjulla on tällä hetkellä Suomessa optisessa vähittäiskaupassa yhteensä 147 myymälää, joista 123 omaa ja 24 yrittäjävetoista myymälää, sekä 13 silmäsairaalaa. Tämän lisäksi Silmäasemalla on kahdeksan optisen kaupan myymälää Virossa.

Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee noin 1 000 silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-ketjussa tehdään vuosittain noin 210 000 optikon näöntarkastusta, 190 000 silmälääkärin vastaanottoa ja yli 15 000 kaihi- ja taittovirheleikkausta.

 

Lisätietoja:

Kati Räihä
050 4166764
kati.raiha@silmaasema.fi
www.silmaasema.fi