Varaa Aika
Varaa Aika
Raksamies

Suojalasit ja erityistyölasit

Suojalasit

Silmien suojaaminen työssä on olennainen osa työturvallisuutta. Oikeanlaisilla silmäsuojaimilla työteho kasvaa ja työturvallisuus paranee tarkemman näkemisen ansiosta. Silmälasien käyttäjille omilla voimakkuuksilla valmistetut suojalasit ovat paras vaihtoehto.

Suojalasit ovat työturvallisuuslain mukaisia henkilösuojaimia. Suomessa myytävien silmäsuojainten on täytettävä Valtioneuvoston Päätöksen 1406/1993 mukaiset vaatimukset ja niiden on oltava direktiivin 89/686/EEC:n mukaisesti CE -merkittyjä. Yksilöllisillä voimakkuuksilla hiottuja suojalaseja on mahdollista valmistaa S- ja F-luokkiin. Mikäli tarvitaan esimerkiksi roiskesuojausta kemikaaleilta tai suurempaa iskunkestävyyttä, tulee käyttää muunlaisia silmäsuojaimia kuten B-luokan naamiomallista suojainta.

Suojalasien valinta

 • Työnantaja määrittelee suojainten käyttötilanteiden ja niiden mukaisen suojausluokan
 • Työntekijän on käytettävä työnantajan hänelle osoittamia suojaimia ollessaan työssä
 • Työnantajan on järjestettävä suojainten huolto ja kunnossapito
 • Suojaimen päivittäinen huoltaminen ja puhdistus kuuluu työntekijälle
 • Työntekijän on ilmoitettava suojaimissa olevista vioista ja puutteellisuuksista työnantajalle
 • Jos työntekijä käyttää silmälaseja, on suositeltavaa, että myös suojalaseissa on voimakkuudet

Suojalasit Silmäasemalta

 • Silmäasema toimittaa EN166S/F -standardin mukaisia, sertifioituja suojalaseja, jotka täyttävät vaatimukset iskunkestävyydestä kehysten sekä linssien osalta.
 • Silmäaseman suojalasien linssit ovat optista luokkaa 1, ja ne ovat aina kovapinnoitettuja. Suojalasien linssejä on saatavissa yksi-, kaksi- ja monitehoisina, syväterävinä sekä mittarinlukijan linsseinä.
 • Suojalaseja hankittaessa suosittelemme optikon suojalasinäöntutkimusta. Tutkimuksen jälkeen asiantuntijamme myymälässä auttavat suojalasikehyksen valinnassa. Valinnassa huomioidaan kehyksen hyvä istuvuus ja suojaavuus.
 • Ota yhteyttä työnäköpalveluiden työnäköasiantuntijoihin, niin kerromme sinulle yrityssopimuksen eduista. Sopimusasiakkaiden henkilöstö voi lähetteen saatuaan varata suoraan ajan työnäköoptikolle lähimpään myymälään.

Lataa tästä suojalasilähete

Erityistyölasit

Työntekijä tarvitsee erityistyölasit, mikäli yleiskäytössä olevat silmälasit ja työpisteen ergonomian parannukset eivät ratkaise työnäköongelmia. Työterveyslaitoksen tutkimuksessa (Pdf) tehtyjen laskelmien mukaan erityistyölasit maksavat itsensä takaisin jopa kolmessa kuukaudessa työn tuottavuuden paranemisena. Lukunopeus erityistyölaseilla on noin 4,5 % parempi kuin tavallisilla moniteholaseilla, mikä vastaa yhden työpäivän aikana yli viittä sivua luettua tekstiä.

 • Näkemiseen työpisteessä vaikuttavat mm. kalusteiden ja laitteiden sijainti, etäisyydet, katseen suunta ja valaistus. Työergonomiaa säätämällä saadaan helposti aikaan työpiste, jossa työntekijä voi työskennellä vaivatta tavallisilla yleiskäyttöön tarkoitetuilla silmälaseillaan. Erilliset työtehtävien hoitamiseen mitoitetut erityistyölasit ovat yleensä tarpeen vain ikänäköisille työntekijöille, joiden näkemisen ongelmia ei voida muutoin ratkaista.

Erityistyölasien tarpeen arviointi

 • Työntekijän, jolla on näkemiseen liittyviä ongelmia työssään, tulee ensimmäiseksi ottaa yhteys työterveyshoitajaan, joka arvioi aluksi näköön liittyvät tekijät ja huolehtii työpisteen ergonomisista parannuksista. Tarvittaessa työntekijä saa lähetteen työnäköoptikon tutkimukseen. Työnäkötutkimuksessa selvitetään yleislasien tarve ja nykyisten lasien ajantasaisuus ja mahdollinen tarve työssä käytettäville erityistyölaseille. Silmäaseman työnäköoptikko antaa tutkimuksesta kirjallisen lausunnon työterveyshuollolle.
 • Silmäasema on Suomen johtava asiantuntija työnäkemisessä. Työterveyslaitoksen koulutuksen saanut työnäköoptikko löytyy jokaisesta Silmäasema-myymälästä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä työterveyshuoltojen kanssa työnäkemiseen liittyvissä asioissa. 

Lataa tästä erityistyölasilähete