Varaa Aika
Varaa Aika

Tietosuoja

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Tietosuojavaltuutetun ohjeita. Informointilomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 §) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä (HetiL 24 §). Informointilomake laaditaan erikseen työterveyshuollon potilasrekisterin osalta ja erikseen muussa vastaanottotoiminnassa muodostuvan potilasrekisterin osalta.

Lataa tietosuojaseloste

Rekisteriseloste