Varaa Aika
Varaa Aika

Glaukooma eli silmänpainetauti

Glaukooma eli silmänpainetauti on silmäsairaus, jossa näköhermo vaurioituu huomaamatta ja hitaasti ilman kipuja tai vaivoja. Silmänpainetauti voi hoitamattomana johtaa näön heikkenemiseen ja sokeutumiseen.

Yleisimmin glaukooman aiheuttaa kohoava, usein täysin oireilematon silmänpaineen nousu. Muita syitä ovat esimerkiksi näköhermonpään verenkierron häiriöt ja silmänpohjan tukirakenteen perinnöllinen heikkous. Ajoissa havaittu glaukooma voidaan hoitaa tehokkaasti.

Jos havaitset glaukooman oireita, kuten näkökentän kaventumisen, on tauti yleensä hyvin pitkälle edennyt. Silloin näkökenttä voi olla niin vaurioitunut, että esimerkiksi autolla ajaminen ei ole enää sallittua.

Glaukoomariski havaitaan tyypillisesti silmälääkärin silmänpohjatutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitetään, onko glaukoomalle altistavia rakenteellisia seikkoja, sukuriskiä tai kohonnutta silmänpainetta. Glaukoomaepäilys vaatii aina silmälääkärin määräämiä lisätutkimuksia glaukoomariskin selvittämiseksi.

Ketkä kuuluvat glaukooman riskiryhmään?

Sairauden syntymekanismia ei tunneta tarkkaan, mutta ylivoimaisesti tärkein altistava tekijä on kohonnut silmänpaine. Glaukoomariski kasvaa voimakkaasti 45 ikävuodesta alkaen. Mitä vanhemmista ikäluokista on kyse, sitä yleisemmin glaukoomaa esiintyy. Glaukooman riskitekijöitä ovat kohonnut silmänpaine, suvussa esiintyvä glaukooma ja likitaitteisuus.

Suomessa on 80 000 todettua glaukoomaa ja arviolta löytämättömiä saman verran. Sairastuneista tauti on aiheuttanut pysyvän näkövamman noin 5000:lle. Vuosittain uusia tapauksia ilmenee noin 2 500.

Hyvä nyrkkisääntö on, että käy silmälääkärillä, kun tarvitset ensimmäiset lukulasit.

Miten glaukoomaa hoidetaan?

Glaukoomaa hoidetaan laskemalla silmänpainetta. Painetta alentamalla estetään silmän rakenteeseen ja toimintaan liittyvät vauriot sekä näkövamman syntyminen. Silmänpainetta voidaan laskea joko lääkehoidolla, erilaisilla laserhoidoilla tai silmäleikkauksella. Leikkaus on hoitokeinoista tehokkain, muttei aina välttämätön.

Uusimmilla tutkimusmenetelmillä glaukooma voidaan todeta niin aikaisin, että silmänpainetta alentava hoito pystytään aloittamaan ennen näön heikkenemistä. Näöntarkkuuden ja silmänpaineen tutkimusten lisäksi tarvitaan myös silmänpohjan ja sen rakenteen tutkimuksia. Tutkimukset ovat nopeita ja kivuttomia. Tärkeintä glaukooman vaurioiden ehkäisemisessä on käydä säännöllisesti silmälääkärillä, koska muuten glaukoomaa ei voida havaita ajoissa.

Silmäaseman palvelut ja glaukooma

Silmäasema tarjoaa kaikki glaukooman tutkimiseen ja hoitoon liittyvät palvelut.

Silmänpaineen mittaus voidaan tehdä optikon toimesta näöntarkastuksen yhteydessä. Varsinaiset tutkimukset tekee silmälääkäri. Yleinen suositus on, että silmät tutkitaan glaukooman varalta viimeistään 45-vuotiaana ja sen jälkeen aina viiden vuoden välein 60 vuoden ikään asti. Yli 60-vuotialla suositeltava tarkastusväli on kolme vuotta.

Tutustu glaukoomaan erikoistuneihin lääkäreihin

Silmäasema tekee yhteistyötä Glaukoomayhdistyksen kanssa.