Varaa Aika
Varaa Aika

Mikä on karsastus?

Karsastuksella tarkoitetaan sellaista silmien yhteistoiminnan häiriötä, jossa vain toinen silmä on suunnattu oikein havaintokohteeseen. Toinen silmä katsoo havaintokohteen suuntaan nähden sisään-, ulos- ylös- tai alaspäin. Karsastus voi esiintyä jatkuvana, vuorottelevana (puolta vaihtavana) tai vain tutkittaessa esiin tulevana piilokarsastuksena.

Millaisia oireita karsastus aiheuttaa?

Karsastuksen oireet ovat vaihtelevia. Ne voivat häiritä näkemistä esimerkiksi kaksoiskuvin tai aiheuttaa suurta rasittuneisuutta ja päänsärkyä. Pään virheasennot, kallistumat tai kääntymät, ovat useimmiten karsastuksesta johtuvia. Karsastus koetaan usein ulkonäölliseksi haitaksi. Havaittava karsastus voi olla saman suuruinen kaikissa katsesuunnissa tai joissakin muodoissa silmät karsastavat vain tiettyihin suuntiin katsottaessa. Lapsilla karsastukseen liittyy toiminnallisen heikkonäköisyyden riski ja se on otettava huomioon hoitoa suunniteltaessa.

Ketkä kuuluvat karsastuksen riskiryhmään?

Karsastusta esiintyy sekä yksittäisillä henkilöillä että suvuittain. Joka neljännellä karsastavalla lapsella on myös karsastava sisarus tai vanhempi. Keskosilla on muita useammin karsastusta. Joskus karsastus voi olla varhainen merkki silmänpohjan tai muun silmän osan sairaudesta. Arviolta viidellä prosentilla ihmisistä on jonkinasteista karsastusta.

Miten karsastusta hoidetaan?

Kun karsastus aiheuttaa vaivaa katselemisessa tai näkemisessä, tai se on kosmeettisesti häiritsevää, se on useissa tapauksissa mahdollista hoitaa. Vaihtoehtoina ovat silmälasit, prismalasit tai silmän liikuttajalihaksiin kohdistuva leikkaus.

Tarjoamme kaikki karsastuksen tutkimiseen ja hoitoon liittyvät palvelut

Jos epäilet karsastusta, varaa aika silmälääkärille.

Tutustu Karsastukseen erikoistuneisiin lääkäreihin


Mikäli sinun on hankala löytää sopiva silmälasiratkaisu mahdollisen karsastuksen/ piilokarsastuksen takia, perusteellinen ortoptinen tutkimus voi olla avuksi. Ortoptistin tutkimuksissa tärkein tehtävä on löytää sopiva näköratkaisu joko silmälaseilla, silmäjumpan tai karsastuskirurgian avulla. Mahdollinen leikkaushoidon tarve arvioidaan yhdessä karsastuskirurgin kanssa.

Tutustu Silmäaseman ortoptistiin


Teemme karsastusleikkauksia Helsingin Silmäsairaalassa.

Tutustu karsastusleikkauksia tekevään lääkäriin

Karsastus lapsilla

Piilevä karsastusongelma voi aiheuttaa lapsille erilaisia vaivoja kuten:

  • Heikko näöntarkkuus lähelle
  • Kirjaimien pois jääminen lukiessa
  • Hankaluuksia pysyä rivillä lukiessa
  • Väsyneet ja kuormittuneet silmät
  • Keskittymisongelmia
  • Päänsärkyä

Joskus apu lukemiseen on oikein mitatuissa silmälaseissa tai silmäjumpassa. Lue lisää artikkelistamme.