Varaa Aika
Varaa Aika

Mikä on karsastus?

Karsastuksella tarkoitetaan sellaista silmien yhteistoiminnan häiriötä, jossa vain toinen silmä on suunnattu oikein havaintokohteeseen. Toinen silmä katsoo havaintokohteen suuntaan nähden sisään-, ulos- ylös- tai alaspäin. Karsastus voi esiintyä jatkuvana, vuorottelevana (puolta vaihtavana) tai vain tutkittaessa esiin tulevana piilokarsastuksena.

Millaisia oireita karsastus aiheuttaa?

Karsastuksen oireet ovat vaihtelevia. Ne voivat häiritä näkemistä esimerkiksi kaksoiskuvin tai aiheuttaa suurta rasittuneisuutta ja päänsärkyä. Pään virheasennot, kallistumat tai kääntymät, ovat useimmiten karsastuksesta johtuvia. Karsastus koetaan usein ulkonäölliseksi haitaksi. Havaittava karsastus voi olla saman suuruinen kaikissa katsesuunnissa tai joissakin muodoissa silmät karsastavat vain tiettyihin suuntiin katsottaessa. Lapsilla karsastukseen liittyy toiminnallisen heikkonäköisyyden riski ja se on otettava huomioon hoitoa suunniteltaessa.

Ketkä kuuluvat karsastuksen riskiryhmään?

Karsastusta esiintyy sekä yksittäisillä henkilöillä että suvuittain. Joka neljännellä karsastavalla lapsella on myös karsastava sisarus tai vanhempi. Keskosilla on muita useammin karsastusta. Joskus karsastus voi olla varhainen merkki silmänpohjan tai muun silmän osan sairaudesta. Arviolta viidellä prosentilla ihmisistä on jonkinasteista karsastusta.

Miten karsastusta hoidetaan?

Kun karsastus aiheuttaa vaivaa katselemisessa tai näkemisessä, tai se on kosmeettisesti häiritsevää, se on useissa tapauksissa mahdollista hoitaa. Vaihtoehtoina ovat silmälasit, prismalasit tai silmän liikuttajalihaksiin kohdistuva leikkaus.

Silmäaseman palvelut ja karsastus

Tarjoamme kaikki karsastuksen tutkimiseen ja hoitoon liittyvät palvelut. Jos epäilet karsastusta, varaa aika silmälääkärille.

Tutustu Karsastukseen erikoistuneisiin lääkäreihin