Glaukooma-leikkaus

Glaukooma on näköhermon etenevä sairaus, joka aiheuttaa puutoksia näkökentässä. Hoitamattomana glaukooma voi aiheuttaa jopa sokeutta ja se onkin yksi yleisimmistä sokeuden aiheuttajista Suomessa.

Glaukooma etenee yleensä oireettomasti mutta silmälääkäri voi havaita sen mm. silmänpainetutkimuksin. Glaukoomaa hoidetaan laskemalla silmänpainetta. Silmänpainetta voidaan laskea joko lääkehoidolla, erilaisilla laserhoidoilla tai silmäleikkauksella.

Glaukooma-leikkaukset estävät näköhermon rappeutumisen jatkumista. Glaukooma-leikkaukset tehdään Silmäsairaaloissamme. Leikkaukseen pääsee jonottamatta joko oman silmälääkärin lähetteellä tai varaamalla meiltä ajan glaukoomaan perehtyneen silmälääkärin vastaanotolta.