Varaa Aika
Varaa Aika

OCT-tutkimus

OCT-laitteella tutkitaan tavallisimmin verkkokalvon rakenteita esimerkiksi kun selvitetään ikään liittyvän silmänpohjarappeuman hoitotarvetta.

Potilas istuu laitteen äärellä ja katsoo kiikarimaisessa putkessa näkyvään tähtäyspisteeseen. Kone pyyhkäisee valolla silmänpohjasta poikkileikkauskuvan, josta mahdollinen näköä heikentävä vika on usein helppo havaita. Käytettävä valo on silmälle vaaraton ja tutkimus kestää tavallisesti vain muutaman minuutin. Silmäterän laajentaminen tutkimusta varten silmätipoilla parantaa monesti kuvan laatua. Tällöin on varauduttava ettei autolla voi ajaa muutamaan tuntiin tutkimuksen teon jälkeen.