Turvallisuus hoitoprosesseissa

Silmien terveyden hoitaminen alkaa aina turvallisista hoitoprosesseista. Turvallisuus perustuu tarkasti suunniteltuihin toimintatapoihin sekä parhaaseen teknologiaan ja osaavaan henkilökuntaan.

Laitteisto aina ajan tasalla

Kaikilla hoito- ja tutkimuslaitteillamme on voimassaolevat huoltosopimukset ja erilliset huolto-ohjelmat. Lisäksi päivitämme säännöllisesti laitteisiin liittyviä atk-ohjelmia. Näillä toimenpiteillä haluamme turvata asiakkaillemme toimivat ja ajanmukaiset hoito- ja tutkimuslaitteet.

Anestesialääkäri valvoo

Leikkaushoitotiimiin kuluu kirurgin ja sairaanhoitajien lisäksi myös tarvittaessa anestesialääkäri. Vaikka suurin osa silmäleikkauksista tehdään pintapuudutuksessa, me pidämme tärkeänä että anestesialääkäri on mukana silmän takaosaleikkauksissa, tarvittaessa kaihileikkauksissa, ja valvoo potilaan vointia yksilöllisesti. Tällä turvaamme leikkauksen rauhallisen etenemisen ja potilaalla on mahdollisuus saada yksilöllistä, hänen lähtökohdistaan suunniteltua valvontaa ja hoitoa. Lisäksi teemme nukutusta vaativia leikkauksia joista toipuakseen potilas on meillä heräämöseurannassa useita tunteja ja jopa yön yli hoidon niin vaatiessa.