Mikä on glaukooma?

Glaukooma eli silmänpainetauti on hitaasti etenevä silmäsairaus, joka voi hoitamattomana johtaa näön heikkenemiseen ja sokeutumiseen. Yleisimmin glaukooman aiheuttaa kohoava, usein täysin oireilematon silmänpaineen nousu. Muita syitä ovat esimerkiksi näköhermonpään verenkierron häiriöt ja näköhermonpään tukirakenteen perinnöllinen heikkous.

Ketkä kuuluvat glaukooman riskiryhmään?

Sairauden syntymekanismia ei tunneta tarkkaan, mutta ylivoimaisesti tärkein altistava tekijä on kohonnut silmänpaine. Glaukoomariski kasvaa voimakkaasti 45 ikävuodesta alkaen. Mitä vanhemmista ikäluokista on kyse, sitä yleisemmin glaukoomaa esiintyy. Glaukooma on myös jossain määrin perinnöllinen sairaus.

Suomessa on arviolta 80 000 glaukoomapotilasta. Sairastuneista glaukooma on aiheuttanut pysyvän näkövamman noin 5000:lle potilaalle. Vuosittain uusia tapauksia ilmenee noin 2 500.

Miten glaukoomaa hoidetaan?

Glaukoomaa hoidetaan laskemalla silmänpainetta. Painetta alentamalla estetään silmän rakenteeseen ja toimintaan liittyvät vauriot sekä näkövammaisuuden syntyminen. Silmänpainetta voidaan laskea joko lääkehoidolla, erilaisilla laserhoidoilla tai silmäleikkauksella. Leikkaus on hoitokeinoista tehokkain, muttei aina välttämätön.

Uusimmilla tutkimusmenetelmillä glaukooma voidaan todeta niin aikaisin, että silmänpainetta alentava hoito pystytään aloittamaan jo ennen näön heikkenemistä. Näöntarkkuuden ja silmänpaineen tutkimusten lisäksi tarvitaan myös silmänpohjan ja kammiokulman tutkimuksia. Tutkimukset ovat nopeita ja kivuttomia.

Silmäaseman palvelut ja glaukooma

Silmäasema tarjoaa kaikki glaukooman tutkimiseen ja hoitoon liittyvät palvelut.

Silmänpaineen mittaus voidaan tehdä optikon toimesta näöntarkastuksen yhteydessä. Varsinaiset tutkimukset tekee silmälääkäri. Yleinen suositus on, että silmät tutkitaan glaukooman varalta viimeistään 45-vuotiaana ja sen jälkeen aina viiden vuoden välein 60 vuoden ikään asti. Yli 60-vuotialla suositeltava tarkastusväli on kolme vuotta. Varaa tästä aika silmälääkärin tutkimukseen.

Kysy lisää leikkausneuvonnastamme

Lisätietoja glaukoomasta eli silmänpainetaudista ja sen hoitamisesta saat leikkausneuvonnastamme suoraan hoitajiltamme. Neuvonta palvelee arkipäivisin puhelimitse kaikissa Silmäsairaaloissamme:

Espoo >>

Helsinki >>

Joensuu >>

Kouvola >>

Kuopio >>

Lappenranta >>

Rovaniemi >>

Turku >>

Vantaa >>

Lisätietoja glaukoomasta muualla

Tohtori.fi >>

Käypähoito.fi >>

Wikipedia >>