Mikä on karsastus?

Karsastuksella tarkoitetaan sellaista silmien yhteistoiminnan häiriötä, jossa vain toinen silmä on suunnattu oikein havaintokohteeseen. Toinen silmä katsoo havaintokohteen suuntaan nähden sisään-, ulos- ylös- tai alaspäin. Karsastus voi esiintyä jatkuvana, vuorottelevana (puolta vaihtavana) tai piilokarsastuksena.

Millaisia oireita karsastus aiheuttaa?

Oireet vaihtelevat karsastuksen tyypin mukaan. Selvimmillään silmät näyttävät katsovan täysin eri suuntiin. Lievemmässä karsastuksessa silmät kohdistuvat eri kohteeseen vain tiettyihin suuntiin katsottaessa.

Jos karsastus on voimakasta, lapsi saattaa nähdä asiat kahtena. Tällöin aivot pyrkivät sammuttamaan toisen, häiritsevän kuvan. Tämä voi pysäyttää toisen silmän näön kehityksen, ja heikompi silmä saattaa alkaa karsastaa entistä enemmän. Lapsi voi myös huomata, että näkö on sumea toisessa silmässä.

Ketkä kuuluvat karsastuksen riskiryhmään?

Karsastus on osin periytyvää. Joka neljännellä karsastavalla lapsella on myös karsastava sisarus tai vanhempi. Keskosilla on muita useammin karsastusta. Joskus karsastus voi olla varhainen merkki silmänpohjan tai muun silmän osan sairaudesta. Arviolta viidellä prosentilla kaikista lapsista on jonkinasteista karsastusta.

Miten karsastusta hoidetaan?

Kun karsastus aiheuttaa vaivaa katselemisessa tai näkemisessä, tai se on kosmeettisesti häiritsevää, se on useissa tapauksissa mahdollista hoitaa leikkauksella.

Silmäaseman palvelut ja karsastus

Tarjoamme kaikki karsastuksen tutkimiseen ja hoitoon liittyvät palvelut. Jos epäilet karsastusta, varaa aika silmäläärille.

Tutustu Karsastukseen erikoistuneisiin lääkäreihin