Suojalasit

Silmien suojaaminen työssä on olennainen osa työympäristön turvallisuutta. Omilla vahvuuksilla varustetut suojalasit ovat paras vaihtoehto silmälasien käyttäjille. Oikeanlaisilla ja hyvin mitoitetuilla suojalaseilla työnteko tehostuu ja tarkemman näkemisen ansiosta myös työturvallisuus kohenee.

Hyvät suojalasit maksavat aina hintansa takaisin

Silmäaseman toimittamat silmäsuojaimet täyttävät EU:n asettamat vaatimukset iskunkestävyydestä EN 166 S/F-luokissa. Suojalaseissamme aina suojaimien käyttöikää pidentävä kovapinnoite. Tarjoamamme suojalasit ovat aina laadukkaita merkkituotteita ja saat kaikkia yksi-, kaksi- ja monitehoisina.

Tutustu Silmäaseman työnäkemisen palveluihin

Suojalasien valinta

Työnantaja kartoittaa työpaikalla esiintyvät vaarat ja arvioi tapaturma- tai sairastumisriskit. Työpaikan riskien kartoituksen yhteydessä voidaan laatia käytännön ohjeet silmäsuojainten käytöstä. Työnäköoptikko auttaa valitsemaan suojalasit työntekijän yksilöllisten ominaisuuksien ja työtehtävän vaatimusten mukaan. Mekaanisen suojauksen lisäksi työturvallisuutta parantaa työssä vaadittavien katseluetäisyyksien mukaan hiotut linssivoimakkuudet.

Huomioi nämä suojalasien valinnassa

  • Työnantaja määrittelee suojainten käyttötilanteiden ja niiden mukaisen suojausluokan
  • Työntekijän on käytettävä työnantajan hänelle osoittamia suojaimia ollessaan työssä
  • Työnantajan on järjestettävä suojainten huolto ja kunnossapito
  • Suojaimen päivittäinen huoltaminen ja puhdistus kuuluu työntekijälle
  • Työntekijän on ilmoitettava suojaimissa olevista vioista ja puutteellisuuksista työnantajalle
  • Jos työntekijällä on käytössään silmälasit, on suositeltavaa, että myös suojalaseissa on voimakkuudet

Optikkomme kertoo lisää suojalaseista

Ota yhteyttä yritysmyyntimme työnäköoptikoihin ja kerromme sinulle yrityssopimuksen eduista. Sopimusasiakkaiden henkilöstö voi lähetteen saatuaan varata suoraan ajan työnäköoptikolle lähimpään myymälään.

Pyydä yhteydenotto yritysmyynniltämme