Silmistä

Silmäaseman silmäsairaaloille on myönnetty arvostettu laatusertifikaatti

Silmäaseman silmäsairaaloille on myönnetty ISO 9001:2015 -standardin mukainen laatusertifikaatti. Sertifikaatti tarkoittaa, että Silmäaseman silmäsairaaloissa on sitouduttu varmistamaan toiminnan korkea laatu ja pyritään jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on mahdollisimman turvallinen hoito eli potilasturvallisuus.

Silmäaseman kaikille 13 silmäsairaalalle on 5.12.2019 myönnetty kansainvälisesti tunnettu ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti. Sertifikaatti on osoitus siitä, että sairaaloiden toiminta täyttää standardin vaatimukset ja että Silmäasema on sitoutunut laadun varmistamiseen ja kehittämiseen. Sertifikaatin piirissä ovat Silmäaseman sairaaloiden silmäleikkaukset, silmäntutkimukset ja lääkärin vastaanottotoiminta.

 

”Sertifikaatti on asiakkaallemme tae, että tarjoamamme palvelu on laadukasta. Ulkoinen auditointi osaltaan varmistaa puolueettomasti ja tiukkojen kriteerien näkökulmasta, että toimintamme on kunnossa”, kertoo Silmäaseman laatupäällikkö Mari Himanka.

 

Standardi on laadun ja yhdenmukaisuuden tae

Sertifikaatin saamiseksi Silmäaseman silmäsairaaloiden tuli käydä läpi prosessinsa ja varmistaa, että kaikissa toimipisteissä toimitaan sertifikaatin vaatimusten mukaan. Sisäinen ja ulkoinen auditointi varmistavat, että mahdolliset korjaavat toimenpiteet tehdään ja että toimintatavat ovat yhdenmukaiset läpi organisaation.

 

Standardi määrittelee selkeät raamit toiminnan kehittämiselle entistäkin laadukkaammaksi. Henkilökunnan havainnointi ja ahkera raportointi poikkeamista luovat pohjan toiminnan kehittämiselle, sillä ne mahdollistavat ripeät korjaavat toimenpiteet.

 

”Laadunhallinnassa on lopulta kyse potilasturvallisuudesta, entistä paremmasta asiakaskokemuksesta ja riskien minimoinnista. Sitoutumisesta korkeaan laatuun ja sen jatkuvaan parantamiseen”, Himanka summaa.

 

ISO 9001 sertifikaatti

Mietitkö silmäleikkaukseen hakeutumista? Varaa aika maksuttomaan hoitoarvioon

Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme arvioi leikkauksen sopivuuden sinun silmillesi. Maksuttomassa hoitoarviossa et sitoudu mihinkään ja saat tilaisuuden keskustella sinua mietityttävistä asioista.