Potilasasiamies

Potilasasiamiehen tehtävänä on potilaslain mukaan antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo potilaita ja heidän omaisiaan hoitoon ja kohteluun liittyvissä asioissa.

Potilasasiamies neuvoo ja tarvittaessa auttaa muistutuksen tai kantelun sekä Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamiehen tehtävien luonne on neuvoa-antava. Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai onko hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

 

Silmäaseman potilasasiamies


Johanna Yliräisänen

Potilasasiamiehen tavoittaa maanantaista torstaihin klo 9–12 numerosta 046 920 3534 tai sähköpostitse osoitteesta potilasasiamies@coronaria.fi.

 

Jos olet tyytymätön Silmäaseman toimintayksiköissä saamaasi hoitoon tai kohteluun, sinulla on oikeus tehdä muistutus hoitavaan toimintayksikköön. Muistutuksen voi tehdä tältä sivulta ladattavalla lomakkeella tai vapaamuotoisena kirjeenä, josta ilmenee että kyseessä on muistutus. Muistutuksen voi tehdä erityisestä syystä myös suullisesti, jolloin muistutus kirjataan asianmukaisesti. Muistutuslomakkeita saa toimintayksiköistä tai sen voi täyttää ja tulostaa tästä. Lomake lähetetään Silmäaseman potilasasiamiehelle, joka toimittaa muistutuksen edelleen hoitavan toimintayksikön vastuuhenkilölle. Muistutukseen annetaan vastaus kirjallisena. Tarvittaessa voit pyytää apua Silmäaseman potilasasiamieheltä.