Työpisteen näköergonomia

Tarjoamme ohjeita ja neuvoja silmäystävällisen työpaikan suunnittelussa. Varsinkin moniteho- ja kaksiteholinssien käyttäjien tulee kiinnittää huomiota työpisteen ja työskentelyrutiinien ergonomiaan.

Jos työnäköä ei saada ergonomisin ratkaisuin kuntoon, tarvitaan erilliset työtehtäviin tarkoitetut erityistyölasit. 

Syväterävät- ja toimistomoniteholinssit on suunniteltu erityisesti näyttöpäätetyön näkövaatimuksiin.

Työskentelyolosuhteiden tarkistaminen

On hyvä tarkistaa työpaikan yleiset olosuhteet, kalusteiden säädöt, riittävä valaistus, heijasteet, häikäisy, laitteiden sijoittelu ja niiden asennot. Oikean työasennon löytäminen on tärkeää, varsinkin päätetyöskentelyssä, jossa katse tarkennetaan samalle etäisyydelle pitkäksi aikaa.

Anna myös silmien levätä

Pitkäkestoinen päätetyöskentely tai muu lähityöskentely voi aiheuttaa kouristuksia silmän rengaslihaksessa. Silmien rasitusta voi kuitenkin helpottaa työn sopivalla tauotuksella ja rentouttamalla silmiä: suuntaa katseesi ikkunasta horisonttiin sopivin väliajoin.

Näyttöpäätetyöskentely

Tietokonetta käyttää työssään suuri osa suomalaisista. Lain mukaan työnantajan tulee järjestää näyttöpäätetyötä tekeville näön- ja silmientarkastus. Näyttöpäätedirektiivin mukaiset erityistyölasit tarvitaan, mikäli yleiskäytössä olevat silmälasit ja työpisteen ergonomian parannukset eivät ratkaise työnäköongelmia. Näyttöpäätetyön ergonomia on parantunut uusien litteiden näyttöruutujen myötä. Hyvän kuvanlaadun lisäksi katseluetäisyyden säätäminen työntekijöiden mittojen ja näkökyvyn mukaan on helppoa. Parantuneen ergonomian uhkana on suurten näyttöjen tehokäyttö. Hyväkään ergonomia ei auta, jos näytölle aukeaa kerralla useita sivuja – katseltavien kirjasinten koko pienenee ja luettavuus vaikeutuu.

Näyttöpäätetyön haasteita

  • Näytöllä useita sivuja avoinna samanaikaisesti
  • Useiden näyttöjen käyttö yhtäaikaisesti
  • Erilaisten näyttötyyppien käyttö ja näyttöpinnan heijasteet

Hyvään työnäkemiseen vaikuttaa

  • Työpisteen kalusteiden sijoittelu ja säätö
  • Valaistus (valon määrä, häikäisy ja heijasteet)
  • Tietokoneen näytön laatu ja paikka
  • Tietokoneohjelmistot (fonttikoko, värit)
  • Työtehtävien vaihtelevuus
  • Sopivien silmälasien käyttäminen

Työergonomia ja erityislasit

Näkemiseen työpisteessä vaikuttavat mm. kohteiden sijainti, etäisyydet, katseen suunta ja valaistus. Usein työpisteen ergonomiaa parantamalla saadaan Silmien hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää niin työssä viihtymisen kuin hyvien työtulostenkin kannalta. Siksi yrityksen kannattaakin panostaa henkilökunnan hyvään työnäkemiseen. aikaan työpiste, jossa työntekijä voi työskennellä vaivatta tavallisilla, yleiskäyttöön tarkoitetuilla silmälaseillaan. Erilliset työtehtävien hoitamiseen mitoitetut erityistyölasit ovat yleensä tarpeen vain ikänäköisille työntekijöille, joiden näkemisen ongelmia ei voida muutoin ratkaista.

Erityistyölasien tarpeen arviointi

Työntekijän, jolla on näkemiseen liittyviä ongelmia työssään, tulee ensimmäiseksi ottaa yhteys työterveyshoitajaan, joka arvioi aluksi näköön liittyvät tekijät ja huolehtii työpisteen ergonomisista parannuksista. Tarvittaessa työntekijä saa lähetteen työnäköoptikon tai silmälääkärin tutkimukseen. Työnäkötutkimuksessa selvitetään yleislasien tarve ja nykyisten lasien ajantasaisuus tai mahdollinen tarve työssä käytettäville erityistyölaseille. Työnäköoptikko tai silmälääkäri antaa tutkimuksesta kirjallisen lausunnon työterveyshuollolle. Erityistyölasilausuntojen perusteena on Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä 1405/93.