Silmistä

Silmäasema on Suomen luotetuin optikkoliike

Silmäasema on valittu Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi toisen kerran perättäin Valitut Palat Luotetuin Merkki -tutkimuksessa.

suomen luotetuin 2019 logo

 

Omassa kategoriassaan Silmäasema sai 31 prosenttia maininnoista. Erityisen korkeaa luottamus Silmäasemaa kohtaan oli lapsiperheissä. Vastaajista, joiden taloudessa on alle 16-vuotiaita lapsia, 40 prosenttia nimesi sen eniten luottamakseen optikkoliikkeeksi. Alle 50-vuotiaista 36 prosenttia nimesi liikkeen eniten luottamakseen, kun 50 vuotta täyttäneistä vastaajista vastaavasti 30 prosenttia. Sukupuolittain luottamus oli tasaista.

Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

Silmäasema sai valitsijoiltaan kategoriansa korkeimmat arviot laadustaan, hintansa arvoisuudestaan ja kuluttajien tarpeiden ymmärtämisestä.

Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt yhdeksännentoista kerran. Yhteistyökumppanina oli brittiläinen Wyman Dillon -tutkimustoimisto. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 040. Otos poimittiin Valittujen Palojen asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 45 eri tuoteryhmässä. Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela, (09) 503 4655, tiina.suomela@valitutpalat.fi

Optikon näöntutkimus nyt 0 € silmälasien ostajalle!

Jos sinulla ei ole vielä silmälaseja tai haluat uusia silmälasireseptisi.

Optikon yksilöllinen näöntutkimus sisältää:

  • Alkukeskustelu silmiesi voinnista
  • Kauko- ja lähinäön sekä mahdollisten taittovirheiden tutkiminen
  • Silmien yhteistoiminnan tutkiminen ja mahdollisen karsastuksen selvittäminen
  • Silmänpaineen mittaus yli 40-vuotiailla ja tarvittaessa muillakin
  • Kontrastinäön ja näkökentän tutkiminen tarvittaessa esim., liikennenäkötutkimusta varten
  • Värinäkötutkimus tarvittaessa jos on syytä epäillä värisokeutta

Lopuksi saat sähköisenä silmälasireseptinä näönkorjaussuosituksen, arvion silmiesi terveydestä sekä halutessasi henkilökohtaista apua silmälasikehysten valintaan.

Voimassa 28.4. asti. Normaalihinta 25 €