Silmistä

Silmäasema on Suomen luotetuin optikkoliike

Silmäasema on valittu Suomen luotetuimmaksi optikkoliikkeeksi jo kolmannen kerran peräkkäin Valitut Palat Luotetuin Merkki -tutkimuksessa.

suomen luotetuin 2019 logo

 

Omassa kategoriassaan se sai 31 prosenttia maininnoista. 50 vuotta täyttäneiden vastaajien keskuudessa luottamus oli erityisen suurta – heistä 34 prosenttia nimesi Silmäaseman optikkoliikkeiden luotetuimmaksi. 

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet omasta mielestään eniten luottamansa merkin kysytyssä tuotekategoriassa, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi kysyttiin kuinka todennäköisesti vastaaja valitsisi mainitsemansa merkin ostotilanteessa ja onko vastaaja valitsemansa merkin asiakas/onko käyttänyt viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja voisiko suositella sitä muille.

Silmäasema sai valitsijoiltaan kategoriansa korkeimmat arviot eettisestä vastuullisuudestaan. Äänistä 63 prosenttia tuli omalta asiakaskunnalta ja 62 prosenttia merkin nimenneistä olisi valmis suosittelemaan sitä myös muille. 
 

Valitut Palat teetti vuosittaisen tutkimuksen nyt 20. kerran. Yhteistyökumppanina oli brittiläinen Wyman Dillon -tutkimustoimisto. Tutkimus toteutettiin nettikyselynä ja vastaajia oli 2 124. Otos poimittiin Valittujen Palojen asiakasrekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimilla kysymyksillä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 45 eri tuoteryhmässä. 

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela, 
(09) 503 4655, tiina.suomela@valitutpalat.fi

Optikon näöntutkimus nyt 0 € silmälasien ostajalle!

Jos sinulla ei ole vielä silmälaseja tai haluat uusia silmälasireseptisi.

Optikon yksilöllinen näöntutkimus sisältää:

  • Alkukeskustelu silmiesi voinnista
  • Kauko- ja lähinäön sekä mahdollisten taittovirheiden tutkiminen
  • Silmien yhteistoiminnan tutkiminen ja mahdollisen karsastuksen selvittäminen
  • Silmänpaineen mittaus yli 40-vuotiailla ja tarvittaessa muillakin
  • Kontrastinäön ja näkökentän tutkiminen tarvittaessa esim., liikennenäkötutkimusta varten
  • Värinäkötutkimus tarvittaessa jos on syytä epäillä värisokeutta

Lopuksi saat sähköisenä silmälasireseptinä näönkorjaussuosituksen, arvion silmiesi terveydestä sekä halutessasi henkilökohtaista apua silmälasikehysten valintaan.