Silmistä

Silmänpohjan ikärappeuma

Iän myötä osalle ihmisistä kehittyy verkkokalvolle makulan eli tarkan näön alueen rappeumaa. Silmänpohjan ikärappeuma voi aiheuttaa kirjainten katoamista lukiessa, suorien viivojen ja ruudukkojen vääristymistä, näöntarkkuden heikkenemistä tai samentuneita alueita näkökentässä. Silmänpohjan ikärappeuma on yleisin ikääntyneiden ihmisten näköä vakavasti heikentävä sairaus.

Mikä on silmänpohjan ikärappeuma?

Silmänpohjan ikärappeuma on sairaus, jossa verkkokalvon rakenne vaurioituu. Silmänpohjan rappeumaa on kahta muotoa, kuivaa ja kosteaa. Noin 80 % rappeumista on kuivaa muotoa, joka etenee hitaasti. Noin 20 % rappeumista on kosteaa muotoa, jossa tarkka näkö voi huonontua hyvinkin nopeasti. Tarkan näön alueelle muodostuu poikkeavia verisuonia, jolloin alueelle kertyy nesteistä turvotusta. Aistinsolut tuhoutuvat, ja seurauksena on näön huononeminen. Kosteaa rappeumaa voidaan hoitaa.

Kuivan silmänpohjan rappeuman oireet ovat usein lievemmät ja etenemisnopeus on hitaampi kuin kosteassa, eikä siihen ole parantavaa hoitoa. Kostean silmänpohjan rappeuman etenemistä voidaan pyrkiä estämään laserhoitojen tai silmän sisään annettujen lääkehoitojen avulla. Sairauden toteaminen ja hoitojen aloittaminen riittävän ajoissa on ensiarvoisen tärkeää.

 

Millaisia oireita silmänpohjan rappeuma aiheuttaa?

Silmänpohjarappeuma alkaa yleensä toisesta silmästä, mutta usein toinenkin silmä sairastuu. Koska sairaus etenee nopeasti, on tärkeää aloittaa hoito jo sairauden alkuvaiheessa. Silmänpohjan ikärappeuman tyypilliset oireet ovat viivojen vääristyminen ja näöntarkkuuden heikkeneminen. Näkökentässä saattaa myös esiintyä selkeitä mustia tai valkoisia alueita. Lukiessa osa kirjaimista saattaa kadota.

 

Ketkä kuuluvat silmänpohjan rappeuman riskiryhmään?

Silmänpohjan ikärappeuma on yleisin ikääntyneiden ihmisten näköä vakavasti heikentävä sairaus. Sen suurimmat aiheuttajat ovat ikääntyminen ja perintötekijät. Myös sydän- ja verisuonisairaudet, tupakointi, ylipaino sekä liian vähäinen hedelmien ja vihannesten syönti lisäävät riskiä.

 

Miten silmänpohjan ikärappeumaa hoidetaan?

Silmänpohjan ikärappeumaa voidaan hoitaa lääkeainevalmisteella, joka estää verisuonten uudismuodostusta. Lääkeaine annetaan pistoksina silmään yleensä kolmen sarjana. Hoidon tehoa seurataan, ja tarvittaessa hoitosarja uusitaan. Joissain tapauksissa ikärappeuman hoitoon voidaan käyttää myös laserhoitoa. Hoito suunnitellaan yhdessä silmälääkärin kanssa. Lääkärin kanssa sovitaan myös hoitoihin liittyvistä silmälaboratoriotutkimuksista.

Silmäaseman palvelut ja silmänpohjan rappeuma

Silmäasema tarjoaa kaikki silmänpohjan rappeuman tutkimiseen ja hoitoon liittyvät palvelut. Jos epäilet silmänpohjan ikärappeumaa, varaa aika silmälääkärille.

Silmäkirurgi Ilkka Puusaari on hoitanut glaukoomapotilaita jo vuodesta 2002. Yli viisitoistavuotisen uran aikana sekä glaukooman toteaminen että hoidot ovat kehittyneet, mutta tärkein tekijä sen pysäyttämisessä on pysynyt samana. Kun näköhermoa vaurioittava glaukooma huomataan riittävän ajoissa, näkö voidaan lähes aina pelastaa.

Kaihi tai harmaakaihi tarkoittaa silmän linssin ikääntymisestä johtuvaa samentumista. Se tulee jossakin elämänvaiheessa kaikille, aivan kuten harmaat hiuksetkin.

Diabetekseen sisältyy suurentunut riski sairastua diabeettiseen retinopatiaan eli silmän verkkokalvon sairauteen. Retinopatia voi johtaa hoitamattomana vakavaan näön heikkenemiseen. Jokaisen diabeetikon silmänpohjien tilannetta tulee seurata säännöllisesti, jotta mahdollinen silmänpohjan sairaus pystytään toteamaan ajoissa.