Hyvä näkeminen
Näöntarkkuus
Näöntarkkuus
Näöntarkkuus
Varaa aika optikon näöntutkimukseen
VARAA AIKA

Näöntarkkuus

Näöntarkkuus eli visus-arvo tarkoittaa yksityiskohtien erotuskykyä. Mitä parempi se on, sitä selkeämmin ihminen pystyy esimerkiksi lukemaan pientä tekstiä. Näöntarkkuus selvitetään näkötaulutestillä.

Näöntarkkuuden määritelmä

Näöntarkkuus viittaa silmän kykyyn erottaa kaksi hyvin lähellä toisiaan olevaa pistettä erillisiksi. Tarkkuus määritetään näkötaulutestin tuloksen perusteella:


  • 1,0 on normaali näöntarkkuus
  • 0,8 tai parempi on hyvä näöntarkkuus
  • 0,5 on ajokortin minimivaatimus 
  • 0,3 tai heikompi määritellään heikkonäköisyydeksi
  • 0,05 tai heikompi määritellään sokeudeksi

 

Näöntarkkuuden heikkeneminen

Näöntarkkuus voi heikentyä joko äkillisesti tai pikkuhiljaa. Tarkkuuden hidas heikkeneminen voi johtua silmäsairaudesta, esimerkiksi kaihista tai silmänpohjan ikärappeumasta. Äkillisen, minuuteissa tai tunneissa kehittyvän näöntarkkuuden heikkenemisen syynä voi olla esimerkiksi silmänsisäinen tulehdus tai aivojen verenkiertohäiriö. Jos näöntarkkuutesi huononee nopeasti, hakeudu välittömästi lääkäriin. Myös hitaasti etenevä heikkeneminen kannattaa tutkia.

Vaikka näöntarkkuus olisi normaali, voi näön tueksi tarvita silmälaseja esimerkiksi taittovirheen takia. Erotuskyky taas voi olla heikko, vaikka silmä olisi normaalitaittoinen eikä näkemisessä olisi muita ongelmia. Arjessa näöntarkkuuden puutteet ilmenevät hankaluutena erottaa yksityiskohtia, esimerkiksi kirjaimia tai numeroita tekstissä.

 

Näöntarkkuuden testaaminen

Näöntarkkuutta mitataan optikolla tai silmälääkärillä näkötaulutesteillä, joista tutuin on E-taulu. Testattava katsoo muuttumattomalta etäisyydeltä riveittäin pieneneviä kuvioita. Erotuskyky määritetään sen mukaan, missä kohtaa kuvioiden näkeminen vaikeutuu. Testaus tehdään sekä samanaikaisesti molemmille silmille että vuorotellen toinen silmä peittäen.

Näkö on tärkeää testata säännöllisesti, jotta puutteellinen näöntarkkuus voidaan tarvittaessa korjata esimerkiksi silmälaseilla. Tarkkaa näköä vaaditaan tiettyihin ammatteihin ja harrastuksiin, ja se helpottaa arkea monin tavoin. Paljon autoileville ja ammatikseen ajaville näöntarkkuuden selvittäminen on erityisen tähdellistä. Vaikka ajolainsäädäntö ei vaadi säännöllistä testausta, kuskin hyvä näkökyky on liikenneturvallisuuden ehdoton edellytys. Lue lisää ajonäöstä.

Varaa aika optikon näöntutkimukseen
VARAA AIKA
Tietoa silmistä
Ajankohtaiset artikkelit
Ajonäkö - näin varmistat, että näet tarpeeksi hyvin ajaessasi
Hyvä ajonäkö ja toiminnallinen näkökyky ovat ensisijaisen tärkeitä ominaisuuksia jokaiselle autoilijalle. Erilaiset olosuhteet, kuten kirkas sää, pimeät illat tai huono ajokeli, luovat oman haasteensa liikenteessä.
Eroon ikänäöstä linssileikkauksella
Eroon ikänäöstä linssileikkauksella
Linssileikkauksessa silmän oma ikääntynyt linssi korvataan keinotekoisella yksi- tai moniteholinssillä. Linssileikkauksella voidaan korvata lukulasit, kaukolasit tai moniteholasit ja poistaa hajataitto.
Karsastus
Karsasus
Jos silmät ovat toisiinsa nähden poikkeavassa asennossa eivätkä pysty kohdistamaan yhteen kohteeseen samanaikaisesti, on kyseessä karsastus. Se voi olla jatkuvaa, ajoittaista, puolta vaihtavaa tai katselusuunnasta riippuvaa. Ilmikarsastus on selvästi näkyvää, piilokarsastus ilmenee vain tutkittaessa. Karsastuksesta kärsii noin 5% suomalaisista ja sitä esiintyy kaikenikäisillä.
Asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa
Asiakastyytyväisyy- temme on huippuluokkaa
Silmäaseman asiakkaat ovat halukkaita suosittelemaan Silmäasemaa myös tuttavilleen, mikä käy ilmi jatkuvassa NPS-mittauksessa.
Katso kaikki artikkelit