Näköhäiriöt
Näkövammainen vai sokea?
Varaa aika silmälääkärille
VARAA AIKA

Mitä heikkonäköinen ja sokea tarkoittavat? Lue tärkeimmät tiedot näkövammaisuudesta

Suomessa on noin 55 000 näkövammaista, joista sokeita on vähemmän kuin 10 000. Näkövammaisuus tarkoittaa, että huonosta näöstä on merkittävää haittaa arjessa eikä näköä ole mahdollista korjata silmälaseilla normaaliksi.

Maailman terveysjärjestö on määrittänyt näkövammaisuudelle viisi eri luokitusta haitan vakavuuden mukaan. Näkövammaisuuden viisi eri astetta ovat heikkonäköinen, vaikeasti heikkonäköinen, syvästi heikkonäköinen, lähes sokea ja täysin sokea. 

Silmälääkäri toteaa näkövammaisuuden

Näkövammaisen näöntarkkuus silmälasi- tai piilolinssikorjauksella on paremmassa silmässä alle 0.3 eli näkövammainen ei näe hyvin kummallakaan silmällä. Näkövammaisiksi luetaan myös ihmiset, joiden silmien yhteisen näkökentän laajuus on alle 60 astetta. 

Silmälääkäri tekee virallisen näkövammaisuuden määrityksen tutkittuaan muun muassa näöntarkkuuden ja näkökentän puutteet. Silmälääkärin ilmoitus Näkövammaisten liiton valtakunnalliseen näkövammarekisteriin oikeuttaa asiakkaan näkövammaisten palveluihin.


Näkövammaisten palvelut auttavat arjessa

Silmälääkärin lausunto oikeuttaa heikkonäköisen tai sokean monenlaisiin näkövammaisten palveluihin kuten kuntoutukseen ja liikkumista helpottaviin palveluihin sekä apuvälineisiin ja alennuksiin. Pyynnöstä silmälääkäriltä saa myös tarvittavat lausunnot näkövammaisen etuuksia kuten verovähennyksiä ja lääkkeiden erityiskorvattavuutta varten. Näkövammaisen etuudet myönnetään silmälääkärin arvioiman näkövamman haitta-asteen mukaan.


Heikkonäköinen hyötyy näkövammaisen apuvälineistä

Heikkonäköinen pystyy hyödyntämään näköaistia erilaisten näkövammaisten apuvälineiden tuella. Heikkonäköisen apuvälineet esimerkiksi sujuvoittavat liikkumista, suurentavat luettavaa tekstiä ja parantavat valaistusta. 

Silmälääkäri ohjaa heikkonäköisen asiakkaan apuvälinesovitukseen julkiseen terveydenhuoltoon. Näkövammaisten apuvälineitä voi hankkia myös omakustanteisesti Näkövammaisten liiton Aviris-verkkokaupasta, joka myy esimerkiksi suurennuslaseja ja näkövammaisen lukulaitteita. Lukulaitteet tunnistavat kirjoitetun tekstin ja lukevat sen ääneen.


Sokea ihminen ei selviä näön turvin

Sokeus tarkoittaa sitä, ettei ihminen pysty liikkumaan tuntemattomassa paikassa näköaistin avulla. Näöntarkkuus on alle 0.02. Useimmat sokeat eivät ole täysin sokeita vaan näkevät valoa ja usein myös hahmoja. Sokean apuvälineet perustuvat pääosin tuntoaistiin ja kuuloon. 


Näkövammaisuus painottuu ikääntyneisiin

Suomessa yli 80 % näkövammaisista on yli 65-vuotiaita, sillä valtaosa näköä heikentävistä sairauksista liittyy ikääntymiseen. Näkövamma voi olla myös onnettomuuden tai perinnöllisen sairauden aiheuttama. 

Ikääntyneiden silmäsairauksiin, kuten silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan ja glaukoomaan, on olemassa näön vaurioitumista ehkäisevää hoitoa. Myös diabeettisen retinopatian nykyhoito ja seuranta ovat vähentäneet taudin aiheuttamaa näkövammaisuutta merkittävästi. Säännölliset silmälääkärikäynnit varmistavat, että näkövammaisuuden riskit havaitaan ajoissa ja hoito päästään aloittamaan ripeästi. 

 

Näkövammaisuuden yleisimmät syyt Suomessa:

  • Silmänpohjan rappeuma 40,8 %
  • Verkkokalvon perinnölliset rappeumat 10 %
  • Näköratojen viat 9 %
  • Glaukooma 7,7 %
  • Synnynnäiset kehityshäiriöt 5 %
  • Tarkemmin määrittämätön heikkonäköisyys 4,4 %
  • Diabeettinen retinopatia 4 %
Varaa aika silmälääkärille
VARAA AIKA
Tietoa silmistä
Ajankohtaiset artikkelit
Näköhäiriöt
Näköhäiriöt ovat usein vaarattomia, mutta ne voivat myös johtua silmäsairaudesta tai jostakin muusta sairaudesta. Asia on aina hyvä tarkista silmälääkärin oireet.
Ikänäkö
Ikänäkö
Ikänäkö tarkoittaa 40–45 ikävuoden jälkeen alkavaa luonnollista lähinäön heikentymistä. Kyseessä ei ole näön häiriö, vaan normaali ikääntymiseen liittyvä näön muutos. Ikänäkö johtuu mykiön ja sitä ympäröivän kapselipussin asteittaisesta jäykistymisestä.
Likinäkö
Likinäkö
Likinäköinen ihminen näkee hyvin lähelle, mutta heikommin kauas. Syynä on valonsäteiden taittuminen silmän verkkokalvon sijaan sen eteen, jolloin kuva muodostuu epäselvänä.
Asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa
Asiakastyytyväisyy- temme on huippuluokkaa
Silmäaseman asiakkaat ovat halukkaita suosittelemaan Silmäasemaa myös tuttavilleen, mikä käy ilmi jatkuvassa NPS-mittauksessa.
Katso kaikki artikkelit